Popularno

Bright Business Solutions & Ideas

Internet marketing

Source: psdtuts.com

Za dobar marketing nisu najvažnija velika novčana ulaganja, već znanje i ideje. Marketing zahtjeva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korištenjem standardnih i alternativnih metoda. Internet marketing  predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvaranja profita. Prezentiranje na Internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim njenim segmentima u odnosu na standardno reklamiranje.

Više...
E-mail Ispis PDF

Stranica 2 od 2

YOU ARE HERE: Usluge

Identity

 • Logo Design
 • Taglines & Messaging
 • Brand Style Guides
 • Creative Copywriting
 • Custom Illustration
 • Artwork Vectorization

Print

 • Business Cards
 • Business Stationary
 • Business Documents
 • Brochures & Mailers
 • Catalog or Menu Design
 • Packaging Design

Web

 • Web Site Design
 • Web Site Maintenance
 • Web Hosting
 • Domain Names
 • eCommerce
 • Content Management

Promote

 • Search Engine Marketing
 • Email Marketing
 • Social Media Strategy
 • Promotional Products
 • Screen Printed T-shirts
 • Embroidered Logo Apparel