Popularno

Bright Business Solutions & Ideas

Grafički dizajn

Source: psdtuts.com

Vizualna komunikacija jedna je od najbitnih čimbenika uspješnog poslovanja današnjice. Grafički dizajn koristi vizualni jezik za oblikovanje informacija i značenja. Naša specijalnost je oblikovanje novih vizualnih identiteta i podrška postojećim brandovima. Osiguravamo kompletna idejna rješenja koja objedinjuje inventivni grafički dizajn i profesionalnu izradu promotivnih sredstava i medija.

Atlantis Systems može za Vašu firmu kreirati uspješan, promotivan dizajn koji uključuje:


 • logotip
 • vizit kartu
 • multimedijalnu vizit kartu
 • memorandum, koverta, poslovnu mapu
 • katalog, brošura i letak
 • plakat, poster i reklamni pano
 • pozivnica i oglasi
 • prospekt
 • digitalna umjetnost
 • ambalaža
 • promotivni program-vrećice, kalendari, rokovnici...

Priprema prijeloma

Usluga prelamanja i pripreme materijala za štampu uključuje grafičko oblikovanje štampanih materijala i pripremu za štampu. Dovoljno je da nam dostavite tekstove za vaše knjige, letke i brošure a mi ćemo se pobrinuti za sve što je potrebno da biste ih štampali – oblikovanje naslova, sadržaja, fotografija, dodatnih informacija, zaglavlje i podnožja itd.

Priprema za štampu

Prilikom izrade grafičkih materijala ujedno ih pripremamo i za štampanje, poštujući standarde i pravila same pripreme, kao i dodatne zahtjeve štamparije.

Izrada vizualnog identiteta

U sklopu ove usluge možemo vam ponuditi osmišljavanje i izradu svih elemenata vizualnog identiteta, od dizajna pojedinih elemenata (logotipovi, tipografija i sl.), do izrade sveobuhvatnih rješenja (knjiga grafičkih standarda).

Dizajn promotivnih materijala

Bavimo se dizajnom materijala za poslovno komuniciranje kao što su vizitke, mape, memorandumi, koverte, i sl., izradom promotivnih materijala poput letaka, brošura i postera. Dizajniramo plakate do dimenzija jumbo plakata, omote i otiske za CD-ove i DVD-ove, te publikacije.

Ilustracije

Časopisi, web-stranice, plakati, brošure i katalozi firme, sve su to mjesta na kojima je prigodno objaviti ilustracije, karikature, razne apstraktne ili realne crteže. Nudimo Vam izradu svih oblika ilustracija, izrađene različitim tehnologijama i tehnikama.

Cilj ilustracije je uglavnom pojašnjenje ili jednostavno dekoriranje tekstualne ili druge informacije (priče, pjesme ili novinskog članka).

Obrada fotografija

U sklopu obrade fotografija bavimo se montažom i izradom slika na temelju postojećih fotografija za potrebe objavljivanja na web-stranicama kao i na štampanim materijalima.

E-mail Ispis PDF
YOU ARE HERE: Usluge Grafički dizajn

Identity

 • Logo Design
 • Taglines & Messaging
 • Brand Style Guides
 • Creative Copywriting
 • Custom Illustration
 • Artwork Vectorization

Print

 • Business Cards
 • Business Stationary
 • Business Documents
 • Brochures & Mailers
 • Catalog or Menu Design
 • Packaging Design

Web

 • Web Site Design
 • Web Site Maintenance
 • Web Hosting
 • Domain Names
 • eCommerce
 • Content Management

Promote

 • Search Engine Marketing
 • Email Marketing
 • Social Media Strategy
 • Promotional Products
 • Screen Printed T-shirts
 • Embroidered Logo Apparel