Popularno

Bright Business Solutions & Ideas

Edukacija

Uz svaki web paket dolazi i edukacija. Vrsta edukacija razlikuju se ovisno o izabranom paketu. Tako uz Web Alfa paket dolazi samo osnovna a uz Web stranice i Web trgovine napredna edukacija.

Načini edukacije

Prakticiramo dvije vrste edukacije:

1. Klasična edukacija FTP (face to face) u Vašim ili našim prostorima gdje mentor neposrednim kontaktom obavlja edukaciju;
2. Udaljena edukacija - mentor se udaljeno spaja na Vaša računala te obavlja proces edukacije bez fizičkog kontakta.

 • Edukaciju za CMS (edukacija se sastoji od tri školska sata)
 • Edukaciju za Web shop (edukacija se sastoji od pet školskih sati)

Cijena:

30,00 KM / Sat

E-mail Ispis PDF
YOU ARE HERE: Usluge Edukacija

Identity

 • Logo Design
 • Taglines & Messaging
 • Brand Style Guides
 • Creative Copywriting
 • Custom Illustration
 • Artwork Vectorization

Print

 • Business Cards
 • Business Stationary
 • Business Documents
 • Brochures & Mailers
 • Catalog or Menu Design
 • Packaging Design

Web

 • Web Site Design
 • Web Site Maintenance
 • Web Hosting
 • Domain Names
 • eCommerce
 • Content Management

Promote

 • Search Engine Marketing
 • Email Marketing
 • Social Media Strategy
 • Promotional Products
 • Screen Printed T-shirts
 • Embroidered Logo Apparel